jQuery响应式流程向导插件setStep.js

所属分类:UI,其他-加载,杂项

 4014  55  查看评论 (0)
jQuery响应式流程向导插件setStep.js ie兼容8

使用方法

引入 jquery库 、setstep.js及样式文件

<link rel="stylesheet" href="css/ystep.css">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src=js/setStep.js></script>

Dom结构:

<!-- 菜单及分页容器-->
<div class="stepCont stepCont1">
    <!-- 菜单导航显示-->
    <div class='ystep-container ystep-lg ystep-blue'></div>
    <!-- 分页容器-->
    <div class="pageCont">
        <div id="page1" class="stepPage">
            <h1> page1 </h1>
        </div>
        <div id="page2" class="stepPage">
            <h1> page2 </h1>
        </div>
        <div id="page3" class="stepPage">
            <h1> page3 </h1>
        </div>
        <div id="page4" class="stepPage">
            <h1> page4 </h1>
        </div>
        <div id="page5" class="stepPage">
            <h1> page5 </h1>
        </div>
    </div>
</div>

使用实例化:

可通过设置参数clickAble:false ,showBtn:false,改变插件按钮显示 和 是否可直接点击进度条操作step

var step1 = new SetStep({
    content: '.stepCont1',
    showBtn: false,
}) var step2 = new SetStep({
    content: '.stepCont2',
    clickAble: false
}) var step3 = new SetStep({
    content: '.stepCont3'
})
相关插件-加载,杂项

JS简单进度条

再也不愁JS进度条了
  加载
 11168  51

精美进度条

色彩绚丽的进度条,代码简单,动画感强
  加载
 16048  79

jQuery会员等级进度条(原创)

jQuery多节点点亮会员等级进度条
  加载
 4621  43

创造性的负载效应

13种页面加载特效
  加载
 4334  41

讨论这个项目(0)回答他人问题或分享插件使用方法奖励jQ币

取消回复